Chính sách bán hàng

1. CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN

 

2. GIÁ BÁN NIÊM YẾT

 

3. THÔNG TIN SẢN PHẨM

4. CHÍNH SÁCH VỀ HÀNG GIẢ, HÀNG NHÁI, HÀNG KHÔNG ĐÚNG CHẤT LƯỢNG

 

5. QUI ĐỊNH ĐỔI/TRẢ SẢN PHẨM

 

6. NHỮNG QUI ĐỊNH KHÁC

 

Trước khi quyết định mua hàng, Quý khách đảm bảo đã hiểu rõ và đồng ý với những quy định trên.