Quy định bảo hành

1./ Điều kiện được bảo hành áp dụng cho cả thân máy và phụ kiện.

 

2./ Các trường hợp không được bảo hành- Sản phẩm không có tem bảo hành , hoặc tem bảo hành bị rách, bị dán đè hoặc bị sửa đổi.

 

 

3./ Sản phẩm bảo hành

Hoàn tiền = Giá trị sản phẩm * (12 – T)

Trong đó: T là số tháng mà khách đã đã sử dụng và giá trị sản phẩm tính tại thời điểm gần nhất.