Qui Định Thanh Toán

QUY ĐỊNH THANH TOÁN

Hệ thống cửa hàng Dreamevietnam.vn chấp nhận giao dịch thanh toán bằng các hình thức sau:

1. Thanh toán trực tiếp tiền mặt “VNĐ”:

2. Thanh toán khi nhận hàng COD “Cash On Delivery”:

3. Chuyển khoản qua ngân hàng hoặc Internet Banking: